Plany i scenariusze zajęć

Program edukacji zdrowotnej “Nasze zdrowie – nasz skarb”

Edukację zdrowotną powinien realizować każdy nauczyciel, a czynnie uczestniczyć w niej powinni wszyscy uczniowie. Problematyka zdrowia powinna być obecna w codziennym życiu i aby została w pełni zrealizowana powinna zaangażować również rodziców uczniów.

home-office-336377_1280

Opracowany przeze mnie program edukacji zdrowotnej “Nasze zdrowie – nasz skarb” za cel stawia pobudzanie ucznia do efektywnego działania w obrębie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej a także na kształtowaniu prawidłowych postaw prozdrowotnych.

Program realizuję  w ramach stażu na nauczyciela dyplomowanego.

Projekt do pobrania tutaj -> Projekt Nasze zdrowie – nasz skarb

Leave a Reply