Zabawy ... nie tylko ruchowe

Zabawy ze skakanką

1. „Drabinka”. Każdy uczeń otrzymuje skakankę. Następnie wszyscy uczniowie rozkładają swoje skakanki jedna za drugą, w taki sposób, aby utworzyły one szczeble drabiny. Dzieci ustawiają się w dwuszeregu – ich zadaniem jest wykonywanie ćwiczeń w parach. Pary wykonują ćwiczenia po kolei. Polecenia:
• skocz obunóż na szczebelki;
• skacz między szczebelkami;
• skacz na prawej nodze;
• skacz na lewej nodze;
• skacz z nogami skrzyżowanymi.
2. „Konne zaprzęgi”. Nauczyciel dzieli uczniów na zespoły 3 – osobowe. Każdy zespól otrzymuje skakankę – dwie osoby są konikami 9toją z przodu), a trzecia jest woźnicą. Każdy woźnica zarzuca skakankę na swoje koniki – mają to być lejce trzymane przez woźnicę. Skakanka ma się opierać na brzuchach dzieci (koników). Następnie koniki otrzymują piłkę, którą mają trzymać oburącz. Nauczyciel ustawia wszystkie zaprzęgi szeregu. Na sygnał zaprzęgi biegną do umówionego miejsca. Wygra zaprzęg, który jako pierwszy dotrze do mety i nie zgubi piłki. Jeśli zawodnicy zgubią piłkę, muszą powtórzyć bieg.
3. „Wirujący wąż”. Uczniowie stają w kole, jeden z nich będzie wirującym wężem, który wchodzi do środka koła ze skakanką. Na końcu skakanki nauczyciel zawiązuje balonik. Zadaniem węża jest kręcenie skakanką balonikiem. Pozostali zawodnicy muszą przeskakiwać przez skakankę. Osoba, która nie przeskoczy, zostaje wirującym wężem. Jeśli ktoś skoczy na balonik, odpada z gry.
4. „Szczur”. Zasady takie same, jak w grze „Wirujący wąż”, tylko zabawa przebiega bez balonika.
5. „Uciekający ogon”. Nauczyciel wybiera jedno dziecko i dowiązuje mu z tyłu skakankę, na końcu której doczepia balonik. Zadaniem tego dziecka jest uciekanie przed łapiącymi. Reszta dzieci biega w rozsypce i ma za zadanie złapać „ogon”. Dziecko, które pierwsze złapie „ogon”, samo staje się „uciekającym ogonem”.

Leave a Reply