Wiosna, Zajęcia plastyczne

Obchody Dnia Ziemi

W trosce o środowisko przeprowadzamy z uczniami zajęcia z zakresu edukacji przyrodniczej, szczególny nacisk kładąc na ekologię. Obchody Dnia Ziemi są dobrym momentem, na przypomnienie najważniejszych zasad, jamki powinni kierować się ludzi dbający o naszą planetę.

grafika-do-wpiswo-01

Dobrym podsumowaniem zajęć będzie wykonanie plakatów.

„Człowiek dla Ziemi”. Uczniowie przygotowali ten plakat pracując w grupach. Powstał on poprzez odrysowanie postaci jednego z uczniów na dużym arkuszu papieru. Gdy kontury postaci zostały poprawione markerem rozcinamy rysunek na pół – na jednej części przedstawiamy czyste środowisko, na drugiej zanieczyszczone (poszczególne elementy na każdą z części plakatu dzieci wykonują różnymi technikami plastycznymi: origami przestrzenne, rysunek, kwiaty z wełny, wycinki z gazet itp.) Następnie na paskach papieru metodą „burzy mózgów” wypisujemy to, co zdaniem uczniów ludzie powinni robić, aby dbać o środowisko i uchronić je przed degradacją. (przykładowe propozycje uczniów: „Zamień samochód na rower”, „Segreguj śmieci”, „Troszcz się o zwierzęta leśne i domowe”, „Nie zanieczyszczaj rzek i jezior” itp.) Obie części plakatu sklejamy zapisanym paskami papieru.
Plakat wykonany metodą „drzewka decyzyjnego”. Uczniowie wykonują rysunek drzewa, kolorują go kredkami lub farbami. Następnie w pniu drzewa markerem wpisują pytane problemowe „W jaki sposób moje zachowanie może uratować Ziemię?”. W toku dyskusji nauczyciel wybiera najciekawsze pomysły i zapisuje je na gałęziach drzewa (przykładowe pomysły dzieci: „Mogę oszczędzać wodę”, „Mogę wyrzucać śmieci do kosza”, „Mogę dbać o przyrodę” itp.) Jak widać wykonywanie prac plastycznych rozwija nie tylko zdolności artystyczne dzieci ale również integruje grupę a dyskusje i „burze mózgów” pobudzają dzieci do umiejętnego słuchania i jednocześnie powstrzymywania się od krytyki cudzych wypowiedzi. Dzieci mogą zrozumieć, że każdy ma prawo do własnego zdania.

Leave a Reply